GROUP REGISTRATION

In case, that you would like to register more participants, please contact us by e-mail: tatiana@tajpan.com
Please include in your e-mail all relevant information, which are listed in individual registration (Personal Data, Type of Registration)

V prípade, ak si želáte zaregistrovať viac účastníkov, kontaktujte nás prosím e-mailom na tatiana@tajpan.com
Vo vašom e-maili prosíme uviesť všetky relevantné údaje, ktoré sú uvedené v individuálnej registrácii (Osobné údaje, typ registrácie)