POSTERS

Instructions for the poster presentation

Posters will be presented in printed or electronic way (according to your choice).
Three best posters will be chosen by the Scienfific Board and awarded by Totovič Foundation (by Prof. Sigurd Lax, Austria).
Another winning poster will be chosen by the Congress participants in electronic voting and awarded independently .

Printed posters

 • Maximum size: 850 mm (width) x 1180 mm (height).
 • Please bring your printed poster with you and deliver it to a member of registration team (at the registration desk).
 • The poster will be placed by our team on the presentation panel by pins.

E-posters

 • Please prepare your E-poster in MS Power Point: 1080 px (width) x 1920 px (height).
 • Insert texts, pictures or graphs only to one MS Power Point slide in the pptx document.
 • Please send your E-poster to mail address tatiana@tajpan.com before April 30, 2022.

POSTERY

Pokyny pre posterovú prezentáciu

Postery budú prezentované v tlačenej alebo elektronickej verzii (podľa vášho výberu).
Vedeckým výborom budú vybraté a ocenené  Nadáciou Totovič tri najlepšie postery (Prof. Sigurd Lax, Rakúsko).
Ďalší víťazný poster vyberú účastníci kongresu v elektronickom hlasovaní, víťaz bude ocenený samostatne.

Printové postery

 • Maximálny rozmer: 850 mm (šírka) x 1180 mm (výška).
 • Prosíme, aby ste si vytlačený poster priniesli so sebou a odovzdali ho členovi registračného tímu (pri registračnom stole).
 • Poster bude umiestnený našim tímom na prezentačný panel pomocou špendlíkov.

E-postery

 • Prosíme, aby ste váš E-poster pripravili v MS Power Point: 1080 px (šírka) x 1920 px (výška).
 • Texty, obrázky alebo grafy vkladajte do pptx dokumentu iba na jeden slide MS Power Point.
 • Prosíme zašlite váš E-poster na mailovú adresu tatiana@tajpan.com do 30. apríla 2022.