Venue

Congress Hotel Družba**** is situated in the Demänovská Valley, the most beautiful valley of the Low Tatras. They constitute a vast mountain system with a main ridge that stretches for 82 km from east to west. The highest peaks exceed an altitude of 2 000 m above sea level.

Kongres Hotel Družba**** sa nachádza v Demänovskej doline, najkrajšej doline Nízkych Tatier. Predstavuje rozsiahly horský systém s hlavným hrebeňom, ktorý sa od východu na západ tiahne v dĺžke 82 km. Najvyššie vrcholy presahujú nadmorskú výšku 2 000 m.