Venue

Congress Partizán**** Hotel is situated in the unique natural environment of the Low Tatras, in the Tále area.
It currently belongs among the best congress hotels in Slovakia.
The Low Tatras constitute a vast mountain system with a main ridge that stretches for 82 km from east to west.
The highest peaks exceed an altitude of 2 000 m above sea level.

How to get there:
Contact | Kongres – Hotel Partizán **** (congressresort.sk)

Kongresový hotel Partizán**** sa nachádza v jedinečnom prírodnom prostredí Nízkych Tatier, v časti Tále.
Aktuálne patrí medzi najlepšie kongresové hotely na Slovensku.
Nízke Tatry predstavujú rozsiahly horský systém s hlavným hrebeňom, ktorý sa od východu na západ tiahne v dĺžke 82 km.
Najvyššie vrcholy presahujú nadmorskú výšku 2 000 m.

How to get there
Hotel Partizan ****